Vyřešte GDPR s Poptávej.cz

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Nová právní úprava znamená přidání pár nových povinností pro správce a zpracovatele osobních údajů. Zavádí se některé nové instituty např. povinnost vést záznamy o činnostech zpracování, hlásit případy porušení zabezpečení osobních údajů, používat preciznější souhlas se zpracováním osobních údajů.

Rádi bychom Vám implementaci GDPR ulehčili, a proto ve spolupráci s renomovanou advokatní kanceláří nabízíme speciální výhodné balíčky pro Klienty Poptávej.cz:

Balíček základních dokumentů GDPR

vhodný pro firmy do cca 10 zaměstnanců
 • Povídání o GDPR – informace, co přináší GDPR, práva a povinnosti správců, práva subjektů údajů atd.
 • Záznam o činnostech zpracování osobních údajů
 • Informační povinnost pro zaměstnance, rozsah zpracování osobních údajů pro zaměstnavatel z titulu plnění právní povinnosti
 • Souhlas pro zpracování osobních údajů nad rámec titulu plnění právní povinnosti
 • Souhlas pro marketingové účely
 • Smlouva o zpracování osobních údajů
 • Všechny dokumenty budou vzorové, připravené k jednoduchému doplnění ze strany klientů
9.900,- Kč + DPH

Rozšířený balíček GDPR

vhodný pro větší firmy
 • Povídání o GDPR – informace, co přináší GDPR, práva a povinnosti správců, práva subjektů údajů atd.
 • Záznam o činnostech zpracování osobních údajů
 • Informační povinnost pro zaměstnance, rozsah zpracování osobních údajů pro zaměstnavatel z titulu plnění právní povinnosti
 • Interní směrnice o zpracování osobních údajů
 • Souhlas pro zpracování osobních údajů nad rámec titulu plnění právní povinnosti
 • Souhlas pro marketingové účely
 • Smlouva o zpracování osobních údajů
 • Veškeré dokumenty budou vytvořeny klientovi na míru, jen pro jeho potřeby.
19.900,- Kč + DPH

Máte zájem?

Kontaktujte nás na email GDPR@poptavej.cz nebo nám zavolejte na 721 611 362

Základní pravidla GDPR

 • Zásada zákonnosti - každé zpracování OÚ musí mít právní základ = právní titul zpracování
 • Zásada korektnosti a transparentnosti zpracování – obsahem této zásady je povinnost správce informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů před jeho započetím tzv. informační povinnost dle čl. 13, 14 GDPR
 • Zásada omezení účelu - OÚ musí být shromažďovány a zpracovávány pro určité, výslovně vyjádřené, legitimní účely
 • Zásada minimalizace zpracování OÚ - zpracování vždy jen nezbytného množství osobních údajů ve vztahu k účelu
 • Zásada přesnosti osobních údajů – zpracování OÚ, které mi sdělil subjekt údajů a pokud mi oznámí jejich změnu, okamžitě ji akceptuji
 • Zásada omezeného uložení OÚ - zpracování OÚ jen po omezenou dobu, do naplnění účelu zpracování. Následně je třeba OÚ zlikvidovat
 • Zásada integrity a důvěrnosti zpracování – obsahem této zásady je řádné zabezpečení osobních údajů – čl. 32 Nařízení
 • Zásada odpovědnosti – za všechno kolem zpracování osobních údajů je odpovědný správce

Abychom byli připraveni na účinnost GDPR měli bychom si připravit minimálně:

 • Záznam o činnostech zpracování osobních údajů
 • Informační povinnost pro subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé atd.)
 • Interní směrnice o zpracování osobních údajů
 • Souhlas pro zpracování osobních údajů, pokud budeme zpracovávat nějaké OÚ na základě souhlasu
 • Smlouvu o zpracování osobních údajů