Jak vybrat správnou firmu

Každý zákazník má své priority a očekávání, proto se také liší kritéria výběru mezi jednotlivými firmami, které reagovaly na vaši poptávku. Abychom vám usnadnili výběr firmy, seznámíme vás se základními pravidly jak zvolit firmu pro realizaci vaší poptávky.

Prověření firmy

Ačkoli všechny registrované firmy prověřujeme, může se některá z firem dostat do potíží, a proto je nasnadě, prověřit si každou firmu, se kterou navazujete obchodní vztah. Podle IČ vyhledejte v obchodním rejstříku základní informace, jako jsou: právní forma podnikání, zda je firma spolehlivým plátcem DPH, zda není firma v úpadku a jak dlouho firma působí na trhu. Tímto krokem si uděláte představu o firmě a vyhnete se tak možným problémům v budoucnu.

Zpracovaná nabídka leccos napoví

Je pro vás nabídka nepřehledná? Netušíte, kolik zaplatíte a za co? Dobře a jasně zpracovaná nabídka by měla být základním kamenem v komunikaci. Pokud vám firma nepředloží nabídku, které zcela rozumíte, raději se obraťte na jinou firmu.

Doklad není jen formalitou

Každý obchodní vztah, by měl být podložen minimálně dokladem neboli fakturou o zaplacení. Nejen, že doklad často slouží jako potvrzení o záruční době, dle platné legislativy, ale také je formou prezentace solidního jednání, včetně poctivého placení daní. Pokud vás firma přesvědčuje, že doklad nepotřebujete, je to chybné jednání a vy přicházíte o své záruky. Doklad proto požadujte vždy a to za jakoukoliv službu a zboží.

Reference

Každá firma by měla dbát na svoji pověst a reference jsou jedním z oblíbených nástrojů, jak dobrou pověst získat. Krátkým hledáním na internetu velmi snadno získáte reference na firmu od ostatních uživatelů, kteří s firmou spolupracovali před vámi.

Osvědčení a certifikáty

Prezentuje-li firma certifikáty a různá osvědčení, požádejte o předložení těchto dokumentů, abyste měli jistotu, že osvědčení jsou platná a certifikáty skutečné. Platná osvědčení jsou mnohdy nezbytná pro odborné provádění služeb včetně instalací. Vyvarujete se tak nepříjemných dohadů při možném reklamačním řízení.

Platební podmínky

Před uzavřením spolupráce může firma požadovat částečnou úhradu předem, která pokryje například nákup materiálu. Je pochopitelné, že firmy při větších zakázkách zálohu požadují. O této poskytnuté záloze je však nezbytné vytvořit doklad či smlouvu, která stvrzuje přijetí peněz a chrání obě strany obchodního vztahu. Jedná-li se o částky vyšší, zvažte využití advokátní nebo notářské úschovy.

Smlouva o dílo

Pro obě smluvní strany je vždy dobré si svá práva a povinnosti vymezit dopředu, než-li je poté vymáhat soudní cestou. Každá smlouva o dílo by měla zcela jasně identifikovat smluvní strany. Ve smlouvě nesmí chybět výčet práv a povinností, cena a platební podmínky, termín vyhotovení včetně sankcí za neplnění smlouvy a v neposlední řadě proces předání díla a záruční podmínky.